Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami

30 czerwca, 2023

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami – czym są? Dlaczego warto z nich korzystać?

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, skuteczne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu organizacji. W celu efektywnego planowania, realizacji i monitorowania projektów, coraz więcej firm sięga po narzędzia informatyczne. Narzędzia te umożliwiają kompleksowe wsparcie procesów projektowych, usprawniając zarządzanie zadaniami, zasobami, harmonogramami i komunikacją. Dzięki nim można szybko reagować na zmiany, analizować ryzyko i generować raporty. W tym artykule przyjrzymy się roli narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami, korzyściom, jakie niosą ze sobą, a także przykładom rodzajów narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach i aplikacjach mobilnych oraz sprzęcie używanym w tym kontekście.

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami to oprogramowanie i systemy, które pomagają w planowaniu, monitorowaniu i kontrolowaniu projektów. Oferują one różnorodne funkcje, ułatwiające zarządzanie zadaniami, harmonogramami, zasobami ludzkimi i finansowymi, komunikację w zespole oraz dokumentację projektową. Poniżej przedstawiam niektóre narzędzia i systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu projektami:

 • Narzędzia dla project managera: Są to programy, które umożliwiają tworzenie struktury projektu, harmonogramowania zadań, przydzielania zasobów i monitorowania postępu prac. Przykłady obejmują Microsoft Project, Jira, Asana, Trello i Basecamp.
 • Narzędzia do zarządzania zadaniami: Służą do śledzenia i zarządzania poszczególnymi zadaniami w projekcie. Umożliwiają przypisywanie zadań do członków zespołu, ustawianie terminów, monitorowanie postępu i współpracę. Przykłady to Trello, Asana, Monday.com i Wrike.
 • Narzędzia do zarządzania harmonogramem: Pozwalają na tworzenie grafików i harmonogramów projektu, zarządzanie zależnościami między zadaniami, przesuwanie terminów i śledzenie postępów. Microsoft Project, GanttProject, TeamGantt i Smartsheet to popularne narzędzia do zarządzania harmonogramem.
 • Narzędzia do zarządzania zasobami: Pomagają w przypisywaniu i śledzeniu zasobów ludzkich i materiałowych w projekcie. Zapewniają widoczność dostępności zasobów, harmonogramowanie ich użycia i monitorowanie wykorzystania. Przykłady to Teamdeck, ResourceGuru i Float.
 • Narzędzia do komunikacji i współpracy: Ułatwiają komunikację i współpracę w zespole projektowym poprzez udostępnianie dokumentów, dyskusje, śledzenie zmian i notatki. Przykłady obejmują Microsoft Teams, Slack, Google Workspace (wcześniej G Suite) i SharePoint.
 • Narzędzia do zarządzania dokumentacją: Służą do przechowywania, udostępniania i zarządzania dokumentami projektowymi, takimi jak specyfikacje, raporty, pliki graficzne itp. Przykłady to SharePoint, Google Drive, Dropbox i Confluence.

Narzędzia i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektami mają na celu usprawnienie procesu zarządzania projektami, zwiększenie efektywności, umożliwienie lepszej komunikacji w zespole oraz ułatwienie śledzenia i monitorowania postępów. Wybór konkretnych narzędzi zależy od potrzeb projektu, wielkości zespołu i preferencji zarządzającego projektem.

Jakie korzyści niesie korzystanie z narzędzi informatycznych do zarządzania projektami?

Korzystanie z narzędzi informatycznych do zarządzania projektami niesie za sobą wiele korzyści. Oto kilka z nich, z uwzględnieniem podanego słownictwa:

 • Zwiększona efektywność: Narzędzia informatyczne umożliwiają automatyzację wielu procesów związanych z zarządzaniem projektami. Dzięki nim można łatwo tworzyć harmonogramy, śledzić postępy, monitorować zadania i przydzielanie zasobów. Automatyzacja tych czynności przyspiesza procesy, zmniejsza ryzyko błędów i zwiększa ogólną efektywność zarządzania projektem.
 • Poprawiona organizacja: Narzędzia do zarządzania projektami pomagają w utrzymaniu uporządkowanego środowiska pracy. Pozwalają na łatwe kategoryzowanie zadań, tworzenie struktury projektu, przypisywanie priorytetów i śledzenie postępów. Dzięki temu wszystkie informacje związane z projektem są zcentralizowane i łatwo dostępne dla całego zespołu.
 • Wzmożona współpraca: Narzędzia informatyczne umożliwiają szybką i efektywną komunikację w zespole projektowym. Umożliwiają udostępnianie dokumentów, dyskusje, komentarze i powiadomienia, co ułatwia współpracę i wymianę informacji między członkami zespołu. Dzięki temu wszyscy mają dostęp do najnowszych informacji i mogą skutecznie koordynować swoje działania.
 • Dokładne monitorowanie postępów: Narzędzia do zarządzania projektami umożliwiają ścisłe monitorowanie postępów projektu. Dzięki nim można śledzić terminy, kontrolować wykorzystanie zasobów, analizować efektywność zespołu i identyfikować potencjalne opóźnienia lub problemy. Pozwalają również generować raporty i statystyki, które ułatwiają ocenę postępów i podejmowanie informowanych decyzji.
 • Poprawiona analiza i raportowanie: Narzędzia informatyczne oferują zaawansowane funkcje analizy i raportowania, które umożliwiają lepsze zrozumienie danych projektowych. Dzięki nim można generować szczegółowe raporty dotyczące postępów, kosztów, wykorzystania zasobów i innych kluczowych wskaźników. Te informacje są niezwykle wartościowe przy podejmowaniu decyzji zarządczych i ocenie sukcesu projektu.

Korzystanie z narzędzi informatycznych do zarządzania projektami przyczynia się do usprawnienia procesów, zwiększenia kontroli, lepszej komunikacji i efektywności zarządzania projektami. Pomagają w osiąganiu celów projektowych, minimalizowaniu ryzyka i optymalizowaniu wykorzystania zasobów.

W jakich firmach warto korzystać z narzędzi wspomagających zarządzanie projektami?

Narzędzia IT do zarządzania projektami są przydatne w różnych rodzajach firm i organizacji, niezależnie od branży. Oto kilka przykładów, w których warto korzystać z oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami:

 • Firmy informatyczne i technologiczne: W branży IT projekty są często skomplikowane i wymagają skoordynowanego zarządzania zasobami, harmonogramami i zadaniami. Narzędzia do zarządzania projektami software są niezbędne w celu skutecznego planowania, monitorowania i realizacji projektów IT.
 • Firmy budowlane i inżynieryjne: W branżach budowlanej i inżynieryjnej projekty są zazwyczaj złożone, wymagające koordynacji wielu zasobów i etapów. Narzędzia do zarządzania projektami umożliwiają ścisłe monitorowanie postępów, harmonogramowania prac i efektywne zarządzanie zadaniami.
 • Firmy konsultingowe: Firma konsultingowa często prowadzi wiele projektów jednocześnie dla różnych klientów. Narzędzia IT do zarządzania projektami ułatwiają śledzenie postępów, harmonogramowanie zadań, zarządzanie zasobami i generowanie raportów dla klientów.
 • Firmy reklamowe i marketingowe: W branżach reklamy i marketingu projekty często mają określone terminy i wymagają ścisłej koordynacji działań zespołu. Narzędzia do zarządzania projektami wspomagają efektywne planowanie kampanii, śledzenie działań, zarządzanie zadaniami i kontrolę nad budżetem.
 • Firmy produkcyjne: W przypadku firm produkcyjnych narzędzia do zarządzania projektami są użyteczne przy wdrażaniu nowych produktów, zarządzaniu cyklem życia produktu i koordynowaniu działań między różnymi działami. Pozwalają na monitorowanie postępów, zarządzanie zadaniami i zasobami oraz śledzenie kosztów.

Należy jednak zauważyć, że narzędzia IT do zarządzania projektami mogą być stosowane w dowolnej firmie lub organizacji, które prowadzą projekty o określonych celach, harmonogramach i zasobach. Te narzędzia wspomagają efektywne zarządzanie projektami i mogą dostosować się do różnych kontekstów biznesowych.

Rodzaje narzędzi informatycznych do zarządzania projektami

Narzędzia informatyczne do zarządzania projektami obejmują różnorodne kategorie i są dostępne w różnych formach. Oto niektóre rodzaje narzędzi, które są wykorzystywane w zarządzaniu projektami:

 • Program  do planowania projektów: Są to programy, które umożliwiają tworzenie harmonogramów, struktury projektu, definiowanie zadań, przypisywanie zasobów i ustalanie terminów. Przykłady to Microsoft Project, GanttProject i OmniPlan.
 • Narzędzia do zarządzania zadaniami: Służą do śledzenia, przypisywania i monitorowania zadań w projekcie. Umożliwiają podział projektu na mniejsze zadania, przypisywanie ich do członków zespołu, ustawianie terminów i śledzenie postępów. Przykłady to Trello, Asana, Jira i Basecamp.
 • Narzędzia do zarządzania zasobami: Pomagają w zarządzaniu zasobami ludzkimi i materiałowymi w projekcie. Umożliwiają przypisywanie zasobów do zadań, harmonogramowanie ich użycia, monitorowanie dostępności i wykorzystania. Przykłady to Teamdeck, ResourceGuru i Float.
 • Narzędzia do komunikacji i współpracy: Ułatwiają komunikację i współpracę w zespole projektowym poprzez udostępnianie dokumentów, dyskusje, powiadomienia i śledzenie zmian. Przykłady obejmują Microsoft Teams, Slack, Google Workspace i SharePoint.
 • Narzędzia do zarządzania dokumentacją: Służą do przechowywania, udostępniania i zarządzania dokumentami projektowymi, takimi jak specyfikacje, raporty, pliki graficzne itp. Przykłady to SharePoint, Google Drive, Dropbox i Confluence.
 • Narzędzia do raportowania i analizy: Oferują funkcje generowania raportów i analizy danych projektowych, które umożliwiają lepsze zrozumienie postępów projektu, wydajności zespołu, kosztów i innych kluczowych wskaźników. Przykłady to Microsoft Power BI, Tableau i Google Data Studio.

Należy również wspomnieć, że istnieje wiele narzędzi darmowych dostępnych w każdej z tych kategorii, które mogą być przydatne dla projekt managerów o ograniczonym budżecie. Przykłady narzędzi do zarządzania projektami darmowych to Trello, Asana (darmowy plan), Bitrix24 i Freedcamp.

Ważne jest, aby wybrać narzędzia, które najlepiej odpowiadają potrzebom projektu i preferencjom zarządzającego projektem.

Przykłady narzędzi informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu projektami

Oto kilka przykładów darmowych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, z uwzględnieniem podanego słownictwa:

 • Microsoft Project: To popularne oprogramowanie do planowania projektów, które umożliwia tworzenie harmonogramów, zarządzanie zadaniami, alokację zasobów i monitorowanie postępów.
 • Asana: Jest to program do zarządzania projektami, który pozwala na tworzenie zadań, harmonogramowanie, śledzenie postępów, komunikację w zespole i zarządzanie dokumentami.
 • Trello: Jest to narzędzie w formie tablicy kanbanowej, które umożliwia tworzenie zadań, przesuwanie ich między kolumnami, przypisywanie członków zespołu i śledzenie postępów.
 • Jira: Jest to kompleksowe narzędzie dla project managerów, które umożliwia zarządzanie projektami, śledzenie zadań, raportowanie, monitorowanie błędów i zarządzanie cyklem życia projektu.
 • Monday.com: To platforma do zarządzania projektami, która umożliwia tworzenie zadań, harmonogramowanie, przypisywanie zasobów, generowanie raportów i śledzenie postępów.
 • Basecamp: Jest to program do prowadzenia projektów, które integruje zadania, harmonogramowanie, komunikację, przechowywanie plików i generowanie raportów w jednym miejscu.
 • Wrike: To narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie harmonogramów, zarządzanie zadaniami, przypisywanie zasobów, komunikację w zespole i generowanie raportów.
 • Teamwork: Jest to oprogramowanie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje takie jak harmonogramowanie, zarządzanie zadaniami, komunikację, śledzenie czasu i generowanie raportów.
 • Smartsheet: To platforma do zarządzania projektami, która łączy arkusz kalkulacyjny z narzędziami do zarządzania projektami, umożliwiając planowanie, śledzenie i raportowanie.
 • Evernote: Choć nie jest dedykowanym narzędziem do zarządzania projektami, Evernote jest popularnym narzędziem do organizacji notatek, pomysłów, dokumentów i zadań, które może być wykorzystane przez project managerów do zarządzania informacjami projektowymi.

Warto zauważyć, że istnieje wiele innych narzędzi dostępnych na rynku, a wybór konkretnego narzędzia powinien zależeć od specyficznych potrzeb projektu i preferencji zarządzającego projektem.

Narzędzia webowe

Narzędzia webowe są oprogramowaniem dostępnym przez przeglądarkę internetową, które umożliwia zarządzanie projektami w sposób wygodny i elastyczny. Oto kilka przykładów narzędzi webowych wykorzystywanych w zarządzaniu projektami:

 • Wrike: To zaawansowane narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje planowania, harmonogramowania, zarządzania zadaniami, komunikacji zespołowej i generowania raportów.
 • Monday.com: Jest to platforma, która umożliwia zarządzanie projektami, zadaniami, harmonogramami, komunikacją zespołową i współpracą w czasie rzeczywistym.
 • Teamwork: To narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje funkcje planowania, śledzenia postępów, zarządzania zadaniami, komunikacji zespołowej i udostępniania dokumentów.
 • Notion: Jest to elastyczne narzędzie, które pozwala na tworzenie stron, bazy wiedzy, śledzenie zadań, harmonogramowanie i komunikację zespołową.
 • Basecamp: To narzędzie, które integruje funkcje komunikacji, harmonogramowania, zarządzania dokumentacją i zadań w jednym miejscu.
 • Trello: Jest to proste narzędzie, które opiera się na koncepcji tablicy Kanban i umożliwia tworzenie list zadań, przypisywanie odpowiedzialności i monitorowanie postępów.
 • Asana: To narzędzie, które umożliwia zarządzanie projektami, zadaniami, harmonogramami, komunikacją zespołową i generowaniem raportów.
 • Jira Software: Jest to narzędzie, które jest szczególnie popularne w metodykach Agile i oferuje funkcje śledzenia zadań, zarządzania wymaganiami, generowania raportów i integracji z innymi narzędziami.
 • Smartsheet: To narzędzie, które łączy arkusze kalkulacyjne z funkcjami zarządzania projektami, umożliwiając tworzenie harmonogramów, śledzenie postępów, generowanie raportów i zarządzanie zasobami.
 • Slack: Jest to narzędzie do komunikacji zespołowej, które umożliwia szybką wymianę wiadomości, tworzenie kanałów tematycznych i integrację z innymi narzędziami.

Narzędzia webowe są popularne ze względu na swoją dostępność z różnych urządzeń, elastyczność pracy zdalnej i możliwość współpracy w czasie rzeczywistym. Pozwalają na efektywne zarządzanie projektami, komunikację w zespole i śledzenie postępów z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.

Hardware do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami to głównie proces oparty na oprogramowaniu i narzędziach webowych. Jednakże, w przypadku większych projektów, istnieją również pewne urządzenia hardware’owe, które mogą wspomagać zarządzanie projektami. Oto kilka przykładów:

 • Komputery i laptopy: Są podstawowym narzędziem dla project managerów i członków zespołu do zarządzania projektami. Umożliwiają dostęp do oprogramowania, narzędzi online, dokumentów projektowych i komunikacji zespołowej.
 • Urządzenia mobilne: Smartfony i tablety pozwalają na dostęp do narzędzi zarządzania projektami, komunikację z zespołem oraz śledzenie postępów projektu nawet w podróży. Aplikacje mobilne zintegrowane z oprogramowaniem zarządzania projektami są dostępne na różne platformy.
 • Projektory i ekrany dotykowe: Wykorzystywane podczas spotkań zespołu, prezentacji projektowych i sesji planowania. Ułatwiają wspólną pracę i interakcję na dużych ekranach, co pomaga w analizowaniu danych, prezentowaniu informacji i tworzeniu zaangażowania w zespole.
 • Tablice interaktywne: Są przydatne podczas sesji burzy mózgów, analizy danych, tworzenia diagramów i rejestrowania informacji projektowych. Pozwalają na wspólną pracę zespołu, tworzenie notatek i śledzenie postępów.
 • Drukarki i skanery: Pomagają w drukowaniu dokumentów projektowych, raportów, harmonogramów, a także skanowaniu istotnych dokumentów. Ułatwiają fizyczną dystrybucję informacji w projekcie.
 • Kamery i nagrywarki: Mogą być wykorzystywane do rejestrowania spotkań projektowych, prezentacji, szkoleń, a także w celu dokumentowania postępów projektu, inspekcji i oceny jakościowej.
 • Systemy wideokonferencji: W przypadku projektów realizowanych przez zespoły rozproszone geograficznie lub w sytuacjach, gdy komunikacja twarzą w twarz nie jest możliwa, systemy wideokonferencji umożliwiają spotkania online, prezentacje i współpracę na odległość.
 • Sieci komputerowe i serwery: W większych organizacjach infrastruktura sieciowa i serwery mogą być wykorzystywane do przechowywania danych projektowych, zarządzania dostępem do informacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa i backupu danych.

Powyższe urządzenia hardware’owe mogą być stosowane w kontekście zarządzania projektami, ale należy zauważyć, że większość działań związanych z zarządzaniem projektem odbywa się za pomocą oprogramowania i narzędzi webowych. Wybór konkretnych urządzeń zależy od potrzeb projektu, dostępnych zasobów i preferencji zespołu zarządzającego projektem.

Aplikacje mobilne dla zarządzania projektami

Wraz z rozwojem technologii mobilnych, aplikacje mobilne stały się nieodłącznym narzędziem w zarządzaniu projektami. Oto kilka przykładów aplikacji mobilnych, które mogą być wykorzystywane do skutecznego zarządzania projektami:

Aplikacja mobilna Asana umożliwia zarządzanie zadaniami, harmonogramami, projektami i komunikację zespołową. Umożliwia dostęp do projektów i informacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Trello to popularna aplikacja mobilna oparta na koncepcji tablicy Kanban. Umożliwia tworzenie list zadań, przypisywanie odpowiedzialności, śledzenie postępów i komunikację zespołową.

Aplikacja mobilna Microsoft Teams umożliwia prowadzenie wideokonferencji, wymianę wiadomości, współpracę w czasie rzeczywistym i udostępnianie dokumentów zespołowych.

Aplikacja Monday.com oferuje funkcje zarządzania projektami, zadaniami, harmonogramami i komunikacją zespołową. Umożliwia szybkie śledzenie postępów i aktualizowanie informacji na bieżąco.

Aplikacja mobilna Wrike zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak planowanie, harmonogramowanie, śledzenie postępów i komunikacja zespołowa.

Aplikacja mobilna Basecamp umożliwia komunikację zespołową, zarządzanie projektami, zadaniami i dokumentacją projektową. Umożliwia dostęp do informacji projektowych z dowolnego miejsca.

Aplikacja mobilna Jira Software jest szczególnie popularna w metodykach Agile i umożliwia śledzenie zadań, zarządzanie wymaganiami, generowanie raportów i integrację z innymi narzędziami.

Aplikacja mobilna Evernote pozwala na tworzenie notatek, przypisywanie zadań, zarządzanie plikami i współpracę w zespole. Umożliwia organizację informacji projektowych w sposób łatwy do odnalezienia.

Aplikacja mobilna Smartsheet oferuje funkcje zarządzania projektami, harmonogramowania, śledzenia postępów i zarządzania zasobami. Umożliwia współpracę zespołową i dostęp do danych projektowych na urządzeniach mobilnych.

Aplikacja mobilna Slack umożliwia szybką komunikację zespołową, wymianę plików i integrację z innymi narzędziami. Ułatwia koordynację i współpracę projektową.

Podsumowując, narzędzia informatyczne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu projektami, zapewniając efektywność, precyzję i współpracę w procesie realizacji projektów. Zarządzanie projektami metody i systemy wspomagające, takie jak oprogramowanie, narzędzia webowe, hardware oraz aplikacje mobilne, przynoszą szereg korzyści. Dzięki nim można skutecznie planować, monitorować i koordynować zadania, śledzić postępy, zarządzać zasobami, a także ułatwiać komunikację i współpracę zespołową.

Korzystanie z narzędzi informatycznych do zarządzania projektami jest istotne dla firm różnej wielkości i branż. Zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach, narzędzia te umożliwiają usprawnienie procesów projektowych, zwiększenie efektywności pracy, poprawę komunikacji i współpracy w zespole, a także lepsze zarządzanie zasobami i budżetem projektu. Zarządzanie projektami metody i systemy wspomagające przyczyniają się do zwiększenia efektywności, redukcji ryzyka, poprawy jakości pracy i osiągania lepszych rezultatów projektowych. Pozwalają one projektom funkcjonować sprawniej, bardziej zorganizowanie i zapewniają pełniejszą kontrolę nad całym procesem realizacji projektów.

Potrzebujesz więcej informacji?