Oprogramowanie BI

14 czerwca, 2023

Oprogramowanie Business Intelligence – czym jest i do czego służy?

Oprogramowanie Business Intelligence (BI) to systemy i narzędzia, które umożliwiają firmom gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych w celu wspomagania procesów podejmowania decyzji. BI integruje różne źródła danych wewnątrz przedsiębiorstwa, takie jak systemy operacyjne, bazy danych, aplikacje, a następnie przekształca te dane w wartościowe informacje i raporty.

Co to jest oprogramowanie Business Intelligence?

System Business Intelligence dostarcza firmom szereg funkcji, które pomagają w zarządzaniu i analizie danych. Mogą one obejmować analizę trendów, prognozowanie wyników, tworzenie raportów operacyjnych i strategicznych, generowanie wniosków, identyfikację wzorców oraz udostępnianie informacji dla odpowiednich użytkowników w firmie.

Narzędzia Business Intelligence pozwalają na tworzenie zaawansowanych raportów, wykresów, tabel i dashboardów, które ułatwiają wizualizację danych i zrozumienie kluczowych informacji. Umożliwiają one również przeprowadzanie analizy ad-hoc, eksplorację danych oraz wykonywanie zaawansowanych obliczeń i modeli.

Oprogramowanie Business Intelligence jest niezwykle przydatne dla przedsiębiorstw w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Pozwala na lepsze zrozumienie procesów operacyjnych, identyfikację obszarów wymagających optymalizacji, analizę efektywności pracowników oraz monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dzięki BI firmy mogą podejmować bardziej świadome i strategiczne decyzje, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i efektywności działalności.

Wdrożenie systemu Business Intelligence wiąże się z inwestycją czasu i zasobów, ale może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Optymalne wykorzystanie BI może prowadzić do poprawy efektywności operacyjnej, lepszego zarządzania ryzykiem, identyfikacji nowych możliwości biznesowych oraz poprawy zrozumienia klientów i rynku. Przedsiębiorstwa, które opierają swoje decyzje na analizie danych i wnioskach z systemu Business Intelligence, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Możliwości dawane przez korzystanie z oprogramowania BI

Korzystanie z oprogramowania Business Intelligence (BI) daje przedsiębiorstwom szeroki zakres możliwości, które przyczyniają się do lepszego zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych.

 • Analiza danych: Oprogramowanie BI umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych, co pozwala na lepsze zrozumienie kluczowych wskaźników, trendów i wzorców w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można identyfikować obszary wymagające optymalizacji oraz podejmować działania mające na celu poprawę procesów i produktywności.
 • Tworzenie raportów: BI zapewnia narzędzia do tworzenia różnorodnych raportów, które dostarczają informacji o różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Raporty operacyjne i strategiczne pozwalają monitorować wydajność, efektywność pracowników, procesy, sprzedaż oraz inne kluczowe wskaźniki. Raporty te pomagają przedsiębiorcom podejmować informowane decyzje i oceniać wyniki w oparciu o dostępne dane.
 • Wizualizacja danych: Dzięki narzędziom wizualizacji danych w oprogramowaniu BI można prezentować informacje w atrakcyjny i zrozumiały sposób. Wykresy, tabelki i dashboardy ułatwiają interpretację danych, umożliwiają szybkie rozpoznanie kluczowych informacji i pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji.
 • Generowanie wniosków: Analiza danych w oprogramowaniu BI prowadzi do generowania wniosków i lepszego zrozumienia aspektów działalności przedsiębiorstwa. Wnioski te mogą dotyczyć np. trendów sprzedażowych, preferencji klientów, efektywności działań marketingowych czy identyfikacji obszarów do dalszych badań i analiz.
 • Wdrożenie i integracja: Oprogramowanie BI może być wdrożone w przedsiębiorstwie w celu zintegrowania różnych systemów, baz danych i aplikacji. Zapewnia to dostęp do kompleksowych informacji z różnych obszarów działalności, co ułatwia podejmowanie decyzji opartych na pełnym zestawie danych.
 • Ułatwienie dla użytkowników: Systemy BI dostarczają prostych i intuicyjnych interfejsów, które umożliwiają użytkownikom w firmie korzystanie z narzędzi analitycznych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności programowania. Daje to pracownikom możliwość samodzielnego analizowania danych i generowania raportów, co przyczynia się do większej produktywności.
 • Podejmowanie lepszych decyzji: Dzięki oprogramowaniu BI przedsiębiorcy mogą podejmować bardziej świadome i oparte na danych decyzje. Mają dostęp do kompleksowych informacji, które pozwalają na ocenę skuteczności działań, identyfikację nowych możliwości biznesowych i szybką reakcję na zmiany na rynku.

Ostatecznie, korzystanie z oprogramowania BI przyczynia się do poprawy efektywności operacyjnej, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz umożliwia bardziej skuteczne zarządzanie procesami, pracownikami i klientami.

Narzędzia typu BI

Istnieje wiele różnych rozwiązań i narzędzi klasy Business Intelligence (BI) dostępnych na rynku. Oto kilka przykładów popularnych systemów i narzędzi BI:

 • Tableau to kompleksowe oprogramowanie BI, które umożliwia tworzenie zaawansowanych wizualizacji danych, interaktywnych raportów i dashboardów. Zapewnia intuicyjny interfejs i szeroki zakres funkcji analitycznych.
 • Power BI to platforma Business Intelligence opracowana przez Microsoft. Umożliwia integrację danych z różnych źródeł, tworzenie interaktywnych raportów, paneli sterowania i modeli analizy danych. Jest łatwy w użyciu i oferuje zaawansowane funkcje wizualizacji.
 • QlikView to narzędzie typu BI, które umożliwia analizę i wizualizację danych. Zapewnia funkcje „przeciągnij i upuść”, co ułatwia tworzenie raportów i interaktywnych analiz. QlikView jest znany ze swojej elastyczności i możliwości łączenia danych z różnych źródeł.
 • SAP BusinessObjects to kompleksowe rozwiązanie BI oferowane przez SAP. Zapewnia szeroki zakres funkcji raportowania, analizy danych, integracji i wizualizacji. Jest popularny w dużych przedsiębiorstwach, które korzystają z ekosystemu SAP.
 • MicroStrategy to platforma BI, która oferuje narzędzia do tworzenia zaawansowanych raportów, analizy danych, modelowania i wizualizacji. Jest znany z wysokiej wydajności i skalowalności.

Te przykłady systemów i narzędzi Business Intelligence stanowią jedynie wycinek dostępnych na rynku rozwiązań. Istnieje wiele innych produktów i platform BI, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wymagania i cele przedsiębiorstwa oraz przeprowadzić odpowiednie badania i porównania przed dokonaniem wyboru odpowiedniego rozwiązania Business Intelligence .

Zalety korzystania z oprogramowania Business Intelligence

Korzystanie z oprogramowania Business Intelligence (BI) oferuje wiele zalet dla przedsiębiorstw. Oto kilka głównych korzyści związanych z wykorzystaniem BI:

 • Lepsze podejmowanie decyzji: Oprogramowanie BI dostarcza przedsiębiorstwom kompleksowych i aktualnych informacji, które są niezbędne do podejmowania dobrze poinformowanych decyzji biznesowych. Dzięki analizie danych i generowaniu raportów, firmy mogą szybko identyfikować trendy, analizować wyniki, oceniać efektywność działań i podejmować odpowiednie działania.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: BI pomaga w identyfikacji obszarów do poprawy i optymalizacji procesów operacyjnych. Dzięki analizie danych można zidentyfikować przestoje, niedoskonałości i potencjalne obszary oszczędności, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej i redukcji kosztów.
 • Lepsze zrozumienie klientów: Dzięki BI firmy mogą analizować dane dotyczące klientów, takie jak preferencje, zachowania zakupowe czy satysfakcja. To pozwala na lepsze zrozumienie klientów, personalizację oferty i usług oraz podejmowanie działań marketingowych skierowanych na konkretną grupę odbiorców.
 • Monitorowanie kluczowych wskaźników: Oprogramowanie BI umożliwia śledzenie i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i celów biznesowych. Przedsiębiorstwa mogą szybko ocenić swoje osiągnięcia w porównaniu do założonych celów i podejmować działania korygujące w razie potrzeby.
 • Szybka analiza i raportowanie: Narzędzia BI umożliwiają szybką analizę danych i generowanie raportów. Pracownicy nie muszą tracić czasu na manualne gromadzenie i przetwarzanie danych, co pozwala im skoncentrować się na analizie i interpretacji wyników.
 • Poprawa współpracy i komunikacji: Oprogramowanie BI umożliwia udostępnianie informacji i raportów wewnątrz organizacji. Wszyscy pracownicy mają dostęp do tych samych danych i raportów, co prowadzi do lepszej komunikacji, współpracy i koordynacji działań w całej firmie.
 • Łatwa wizualizacja danych: Narzędzia wizualizacji danych w BI pozwalają na prezentację informacji w atrakcyjnej i zrozumiałej formie. Wykresy, grafiki i dashboardy ułatwiają szybkie zrozumienie danych i identyfikację kluczowych wzorców i tendencji.

Korzystanie z oprogramowania Business Intelligence przyczynia się do zwiększenia produktywności, lepszego wykorzystania zasobów, bardziej efektywnego zarządzania i podejmowania decyzji oraz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

W jakich firmach sprawdzą się systemy BI?

Systemy Business Intelligence (BI) sprawdzą się w różnych rodzajach firm, niezależnie od ich wielkości i branży. Oto kilka przykładów firm, w których systemy BI mogą przynieść korzyści:

 • Duże przedsiębiorstwa: W dużej organizacji o rozległej strukturze i dużej ilości danych, systemy BI pomagają w agregacji, analizie i wizualizacji danych z różnych obszarów i źródeł. Pozwalają na lepsze zarządzanie danymi, monitorowanie kluczowych wskaźników i podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie pełnego obrazu przedsiębiorstwa.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa: W małych i średnich firmach systemy BI mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu danymi, analizie wyników sprzedaży, śledzeniu efektywności marketingowej i ocenie wydajności operacyjnej. Dają możliwość lepszego zrozumienia klientów, identyfikowania trendów rynkowych i szybkiego reagowania na zmiany.
 • Firmy e-commerce: W branży e-commerce, gdzie ilość danych generowanych przez transakcje online, analizowanie tych danych jest kluczowe. Systemy BI umożliwiają monitorowanie i analizę danych sprzedażowych, zachowań klientów, kosztów marketingowych i efektywności kampanii reklamowych.
 • Przedsiębiorstwa działające w sektorze usługowym: Firmy świadczące usługi, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, konsultingowe czy agencje reklamowe, mogą wykorzystać systemy BI do analizy danych klientów, zarządzania portfelem klientów, oceny wyników kampanii marketingowych i optymalizacji procesów wewnętrznych.
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne: W branży produkcyjnej systemy BI mogą pomóc w monitorowaniu efektywności linii produkcyjnych, analizie danych dotyczących jakości produktów, zarządzaniu zapasami i prognozowaniu popytu. Umożliwiają lepsze planowanie produkcji, identyfikację obszarów do optymalizacji i poprawę efektywności operacyjnej.

W rzeczywistości, systemy BI mogą być stosowane w dowolnej firmie, która posiada zbiór danych biznesowych, a chce wykorzystać te dane do analizy, raportowania i podejmowania lepszych decyzji.

Czym kierować się przy wyborze systemu BI?

Przy wyborze systemu Business Intelligence (BI) istnieje kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę. Oto kilka kryteriów, na które warto zwrócić uwagę:

 • Cele i potrzeby biznesowe: Kluczowe jest zrozumienie celów i potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Określ, jakie konkretnie funkcje i możliwości BI są dla Ciebie istotne. Czy potrzebujesz głównie narzędzi raportowania, analizy danych czy wizualizacji? Czy chcesz skupić się na monitorowaniu wskaźników wydajności czy analizie predykcyjnej? Dopasuj system BI do konkretnych wymagań Twojego biznesu.
 • Źródła danych i integracja: Sprawdź, czy system BI umożliwia integrację z różnymi źródłami danych, takimi jak bazy danych, systemy CRM, platformy e-commerce itp. Ważne jest, aby system był w stanie efektywnie agregować dane z różnych systemów i dostarczać kompletny obraz biznesowy.
 • Łatwość użytkowania: Wybierz system BI, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Pracownicy z różnych dziedzin powinni być w stanie korzystać z narzędzi BI bez konieczności specjalistycznej wiedzy programistycznej. Dostęp do funkcji drag-and-drop, intuicyjnych interfejsów i prostych narzędzi raportowania ułatwi użytkownikom korzystanie z systemu.
 • Wsparcie i szkolenia: Upewnij się, że dostawca oprogramowania BI oferuje wsparcie techniczne i szkolenia dla użytkowników. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w razie problemów technicznych lub potrzeby dodatkowego szkolenia w obszarze korzystania z systemu.
 • Skalowalność i elastyczność: Zwróć uwagę na skalowalność systemu BI, czyli jego zdolność do obsługi większej liczby użytkowników i danych w miarę rozwoju firmy. Dodatkowo, elastyczność systemu pozwoli na dostosowanie go do zmieniających się potrzeb i wymagań biznesowych.
 • Bezpieczeństwo danych: Zapewnienie bezpieczeństwa danych jest kluczowym aspektem przy wyborze systemu BI. Upewnij się, że dostęp do danych jest odpowiednio kontrolowany, a system oferuje funkcje zarządzania uprawnieniami, uwierzytelniania i szyfrowania danych.
 • Opinie i referencje: Przed dokonaniem wyboru systemu BI, przeczytaj opinie i opinie innych użytkowników. Sprawdź referencje i przypadki użycia dostawców, aby dowiedzieć się, jakie wyniki i korzyści osiągnęły inne firmy korzystające z danego systemu BI.

Pamiętaj, że każde przedsiębiorstwo ma swoje unikalne potrzeby, dlatego istotne jest dostosowanie wyboru systemu BI do konkretnych wymagań i możliwości organizacji.

Kiedy warto wdrożyć oprogramowanie BI?

Wdrożenie oprogramowania Business Intelligence (BI) może być korzystne w różnych sytuacjach. Oto kilka sygnałów, które wskazują, kiedy warto rozważyć wdrożenie oprogramowania BI:

 • Duża ilość danych: Jeśli Twoje przedsiębiorstwo generuje dużą ilość danych z różnych źródeł, takich jak systemy transakcyjne, bazy danych, pliki CSV itp., to wdrożenie systemu BI może pomóc w efektywnym gromadzeniu, analizie i raportowaniu tych danych.
 • Potrzeba lepszej analizy danych: Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo chce lepiej zrozumieć swoje dane, identyfikować trendy, wzorce i zależności, analiza danych przy użyciu narzędzi BI może dostarczyć wartościowych wniosków i informacji, które mogą poprawić podejmowanie decyzji.
 • Trudności w raportowaniu: Jeśli proces generowania raportów w Twojej firmie jest czasochłonny, nieefektywny i podatny na błędy, system BI może ułatwić generowanie automatycznych, spersonalizowanych raportów w czasie rzeczywistym.
 • Wymagania dotyczące monitorowania KPI: Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo ma określone kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które należy monitorować, system BI umożliwia śledzenie tych wskaźników w czasie rzeczywistym i dostarcza narzędzi wizualizacji, które ułatwiają analizę wyników.
 • Potrzeba lepszej komunikacji i współpracy w firmie: Wdrożenie systemu BI może pomóc w poprawie komunikacji i współpracy w firmie poprzez udostępnianie danych i raportów wewnątrz organizacji. Wszyscy pracownicy mają dostęp do tych samych informacji, co ułatwia podejmowanie decyzji opartych na wspólnych danych.
 • Potrzeba optymalizacji procesów biznesowych: Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo chce zoptymalizować procesy biznesowe, identyfikować obszary do poprawy i osiągnąć większą efektywność operacyjną, narzędzia BI mogą dostarczyć analizy danych i wskazać obszary do optymalizacji.
 • Wzrost firmy: W przypadku rozwoju i wzrostu firmy, wdrożenie systemu BI może zapewnić skalowalność i elastyczność w zarządzaniu danymi, analizie i raportowaniu, umożliwiając efektywne monitorowanie i zarządzanie procesami biznesowymi.

Pamiętaj, że wdrożenie oprogramowania BI to proces, który wymaga odpowiedniego planowania, zasobów i zaangażowania. Warto ocenić potrzeby i cele organizacji, a także skonsultować się z ekspertami, aby upewnić się, że wdrożenie systemu BI będzie efektywne i dostarczy wartościowych wyników.

Sposoby wdrożenia oprogramowania Business Intelligence

Istnieje kilka sposobów wdrożenia oprogramowania Business Intelligence (BI), które można dostosować do potrzeb i możliwości organizacji. Oto kilka popularnych metod wdrożenia BI:

 • Lokalne wdrożenie (on-premises): W tej metodzie oprogramowanie BI jest instalowane i wdrażane bezpośrednio na serwerach i infrastrukturze firmy. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za zarządzanie, konserwację i utrzymanie całej infrastruktury BI. Rozwiązania BI takie jak narzędzia klasy BI, systemy business intelligence przykłady i systemy klasy Business Intelligence mogą być wdrożone lokalnie.
 • Chmura publiczna: Wdrożenie w chmurze publicznej polega na hostowaniu oprogramowania BI na zewnętrznej platformie chmurowej. Firma korzysta z usług dostawcy chmury, który zarządza infrastrukturą, skalowalnością i utrzymaniem systemu. Przykładem takiego rozwiązania może być korzystanie z narzędzi typu BI dostępnych w chmurze publicznej.
 • Chmura prywatna: Wdrożenie w chmurze prywatnej polega na hostowaniu oprogramowania BI na infrastrukturze własnej firmy lub w zarządzanej przez dostawcę chmurze prywatnej. Zapewnia to większą kontrolę nad danymi i infrastrukturą, ale wymaga inwestycji w budowę i utrzymanie własnej chmury prywatnej.
 • Hybrydowe wdrożenie: Wdrożenie hybrydowe łączy lokalne i chmurowe elementy. Niektóre funkcje i dane mogą być przechowywane lokalnie, podczas gdy inne są hostowane w chmurze. To elastyczne podejście pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów lokalnych i korzystanie z korzyści chmury.
 • SaaS (Software as a Service): Wdrożenie w modelu SaaS polega na korzystaniu z gotowego oprogramowania BI dostarczanego przez dostawcę jako usługę. Firma płaci abonament za korzystanie z oprogramowania, a dostawca zarządza infrastrukturą, aktualizacjami i utrzymaniem systemu. Jest to popularna metoda dla narzędzi klasy BI dostępnych jako usługa.

Podczas wyboru sposobu wdrożenia BI należy uwzględnić czynniki takie jak bezpieczeństwo danych, skalowalność, dostępność zasobów IT i preferencje organizacji. Ważne jest również skonsultowanie się z dostawcą oprogramowania BI, który może doradzić w wyborze odpowiedniej metody wdrożenia.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że oprogramowanie BI to nie tylko narzędzia technologiczne, ale także procesy biznesowe i zaangażowanie pracowników. Wdrażanie systemu BI wymaga odpowiedniego planowania, szkoleń oraz zaangażowania w integrację danych, analizę i raportowanie. Również wybór odpowiedniego oprogramowania BI powinien być dostosowany do unikalnych potrzeb i możliwości organizacji.

Podsumowując, oprogramowanie Business Intelligence jest kluczowym narzędziem dla organizacji, które chcą lepiej zrozumieć swoje dane, wykorzystać potencjał informacji i podejmować lepsze decyzje biznesowe. Dzięki analizie, raportowaniu i wizualizacji danych, oprogramowanie BI staje się niezbędnym elementem skutecznego zarządzania i osiągania sukcesu w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Potrzebujesz więcej informacji?